+381 11 2765 777|info@hidrosanitas.rs

Hlorkomparator MN-2

Home / Products / Testers and handheld devices / Hlorkomparator MN-2

Hlorkomparator MN-2

Ručno određivanje hlora u vodi
Za kontrolu koncentracije hlora odnosno za sprovođenje uspešne dezinfekcije i zaštite od sekundarnog zagađenja – utvrđuje se merenjem hlorne koncentracije u vodi.

Ova analiza može se vršiti u laboratoriji ako ista stoji na raspolaganju. Za pogon i na terenu je podesna jednostavna i brza metoda određivanja hlora pomoću hlor-komparatora.

Proizvodi u verzijama sa 2 merna opsega:

1. Standardni 0,2 – 0,4 – 0,6 mg/L
2. Bazenski 0,8 – 1,0 – 1,2 mg/L

U praksi se obično uzimaju sledeće vrednosti koncentracije hlora u vodi:

– za pijaću vodu: 0,2 – 0,3 mg/ lit.
– za plivačke bazene: 0,4 – 1,0 mg/ lit.
– za otpadne vode: 0,5 – 0,6 mg/ lit.

Dodatne informacije

Uputstvo za hlorkomparator MN-2: Preuzmite dokument

Title

Go to Top