+381 11 2765 777|info@hidrosanitas.rs

Single use fabric softener

Home / Products / Softeners / Single use fabric softener

Single use fabric softener

Logix automatski ventil

– Na slici je prikazan omekšivač sa jednom kolonom (simplex)
– Automatska glava Autotrol Logix

Tvrdoću vode čine sve soli kalcijuma i magnezijuma rastvorene u njoj. U mnogim tehnološkim procesima kao što su npr. termoenergetska postrojenja tvrdoća vode smeta jer izaziva taloženje kamenca na zidovima rezervoara, cevovoda i kotlova. Postoji još mnogo primera u kojima tvrdoća vode ima veoma negativan uticaj, pa je stoga njeno omekšavanje izuzetno važno.

Za omekšavanje vode koriste se jonoizmenjivački filteri (omekšivači), koji se sastoje od jonoizmenjivačke kolone punjene određenom količinom jonoizmenjivačke mase koja vezuje na sebe jone kalcijuma i magnezijuma, a zamenjuje ih jonom natrijuma, čime se uklanja tvrdoća vode. Kada se masa zasiti, propuštanjem određene količine rastvora kuhinjske soli (NaCl) ona se ponovo prevodi u aktivnu formu i ponovo je spremna za omekšavanje određene količine vode.

Kontrola i upravljanje omekšivačima se može vršti preko dva parametra:

Vremenska varijanta

Omekšivači u vremenskoj varijanti su potpuno automatski, sa vremensko podešavajućim kontrolerom na kome se podešavaju dani u nedelji kojima će se vršiti regeneracija. Ove varijante se koriste na mestima gde je potrošnja vode uglavnom kontinualna i gde se relativno tačno može odrediti momenat regeneracije uređaja. Pored potpuno automatskog rada, regeneracija uređaja se uvek može pokrenuti pritiskom tastera za start regeneracije. Sve faze regeneracije se mogu vremenski podešavati i prilagođavati uređaju.

Protočna varijanta

Omekšivači u protočnoj varijanti su takođe potpuno automatski i njima upravlja automatski ventil sa mikroprocesorskim kontrolerom. Na displeju kontrolera se tokom rada uređaja naizmenično očitavaju podaci o dnevnom vremenu kao i o količini vode koja se još može omekšati do regeneracije. Upravljačka automatika je snabdevena impulsnim meračem protoka koji precizno meri potrošenu količinu omekšane vode na osnovu koje se određuje momenat regeneracije. Regeneracija se može programirati na jedan od četiri moguća načina. Pored potpuno automatskog rada, regeneracija uređaja se uvek može pokrenuti pritiskom tastera za start regeneracije. Sve faze regeneracije se mogu vremenski podešavati i prilagođavati uređaju.

Zapremine rezervoara i dimenzije:

Zapremina [lit] Prečnik [mm] Visina [mm]
50 420 505
120 495 735
250 610 850
500 780 1200
1000 1100 1240

Dodatne informacije

Brošura – Rezervoari za doziranje: Preuzmite dokument

Title

Go to Top